رزرو وقت مشاوره

  • لطفا با دقت وارد کنید
  • مثال: instagram.com/mreza.fahimi
  • مثال: t.me/mrezafahimi
  • مثال: mrezafahimi.com
  • قیمت: 240,000 تومان
    هزینه مشاوره مستمر به‌صورت ماهیانه (هر هفته یک جلسه) 920 هزار تومان است که در صورت تمایل بعد از اولین جلسه مشاوره می‌توانید انتخاب نمایید. هزینه جلسه اول از هزینه کلی کسر خواهد شد و جلسه اول، اولین جلسه ماهیانه محسوب می‌شود